Cambra de vapor ultra fina

  • Cambra de vapor ultra fina per a equips electrònics d'alta precisió

    Cambra de vapor ultra fina per a equips electrònics d'alta precisió

    El mecanisme és el mateix que la cambra de vapor uniforme.El material de la cavitat és bronze fòsfor o acer inoxidable.I l'estructura de la metxa fina de fibra multicapa és tan fina com 0,4 mm.

    El principi de funcionament de la cambra de vapor ultra fina es pot classificar en: i) transport de calor unidimensional;ii) transport de calor bidimensional, on el rebuig de calor es produeix a tota la superfície oposada a l'evaporador.