Cambra de vapor convencional

  • Cambra de vapor convencional per a productes electrònics

    Cambra de vapor convencional per a productes electrònics

    Material:generalment de coure

    Estructura:una cavitat de buit amb una microestructura de metxa a la paret interior

    Aplicació:servidor, targeta gràfica d'alta qualitat, estació base 5G, aeroespacial, transport ferroviari, xarxa elèctrica, dissipació de calor làser, camps militars i subdividits de productes del mercat de productes electrònics, etc.